Nieuwe chipkaart in grote onderwijsinstelling

Een grote onderwijsinstelling met ruim 25.000 studenten en docenten, en meerdere vestigingen heeft besloten tot de invoering van een nieuw systeem voor toegangscontrole, betalen en aanwezigheidsregistratie en vraagt ons dit project te managen.

De selectie van toeleveranciers, beargumenteerd en onderbouwd advies uitbrengen voor een bepaald systeem, het schrijven van technische specificaties, het begeleiden en aansturen van de invoering, het communicatieplan opstellen om de invoering voor alle partijen en gebruikers soepel te laten verlopen. En dan blijkt dat de organisatorische gevolgen van de invoering binnen een organisatie nogal eens onderschat worden; zowel door de klant als door de leverancier.

Een ding is helder, een geslaagde invoering hangt niet alleen af van een goed functionerend systeem, maar tevens van een goede inbedding van het systeem in de organisatie.