Belangenbehartiging tijdens de euroconversie

De Nederlandse Bank vraagt ons op te treden als vertegenwoordiger van de automatenindustrie (consumptieverstrekkende-, speel- en amusement-, parkeer- en tabaksautomaten) voor en tijdens de invoering van de Euro.

Er wordt contact gelegd met de betrokken brancheverenigingen en een communicatiestructuur opgezet om in beide richtingen informatie te kunnen uitwisselen. Ook wordt namens de brancheorganisaties deelgenomen in diverse overlegorganen van De Nederlandse Bank en het Ministerie van Financiën.