Adresgegevens header

Leliestraat 116 V
2313 BJ Leiden
T 0592 - 375 434
E-mail

Technisch en organisatorisch advies

Een middelgroot ziekenhuis heeft diverse problemen met facilitaire systemen. Er wordt gevraagd een inventarisatie te maken van de gevolgen van het overschakelen naar nieuwe systemen en een nieuwe leverancier. Ook wordt gevraagd om te kijken naar de eisen die in dit verband gesteld moeten worden bij de bouw van een nieuw ziekenhuis.

Tijdens de inventarisatie fase wordt duidelijk dat de problemen niet alleen te maken hebben met falende techniek maar ook met problemen van organisatorische aard. Naast een technisch advies wordt aanbevolen om bij de implementatie van een nieuw facilitair systeem veel aandacht te besteden aan het gebruik van dit systeem. Ook worden aanbevelingen gedaan op het organisatorische vlak voor het opstellen van processen en procedures om met het nieuwe systeem om te gaan.