Adresgegevens header

Leliestraat 116 V
2313 BJ Leiden
T 0592 - 375 434
E-mail

Crisismanagement bij een groep van vennootschappen

Een DGA van een groep van 12 bv’s roept onze hulp in omdat er financiële problemen zijn. De schulden zijn groter dan de bezittingen en vorderingen. Er dreigt faillissement.

Er wordt een grondige analyse gemaakt van de financiële positie en van de verlieslatende en rendabele bedrijfsactiviteiten. Om maximale werkgelegenheid te behouden wordt een plan opgesteld om de rendabele exploitaties onder te brengen in nieuwe vennootschappen, terwijl de verlieslatende activiteiten achterblijven in een sterfhuis dat uiteindelijk failliet gaat.